કેન્સરના દર્દી માટે

cow-Elixir-blog

કીમો અથવા રેડિયોથેરાપી શરુ કરતા પહેલા માં કામલ હોસ્પિટલ ની ઇન્ટિગ્રેટીવ મોર્ડન મેડિસિન પદ્ધતિની નેચરલ કીમો વિશે માહિતી મેળવી ત્યાર પછી જ સારવાર બાબત નિર્ણય લો.

કાઉ એલીક્ષીર (નેચરલ કીમો ) ના ફાયદા:

આડ અસર વગરની અસરકારક સારવાર જે કીમો અને રેડિયેશનના લાખો રૂપિયાના ખર્ચ માંથી દર્દીને બચાવી લે છે.
શરૂઆતનું કેન્સર હોય તો તેને તરત કાબુમાં લઇ શકાય છે અને તે ફરી વખત થતું અટકાવી શકાય છે.
ત્રીજા અને ચોથા સ્ટેજના કેન્સરમાં દર્દીને મોટાભાગે રાહત આપી શકાય છે.
સારવાર નો ખર્ચ સામાન્ય વ્યક્તિને પોસાય તેવો હોય છે.

આ સારવાર માટે ક્યાં સંપર્ક કરવો ?

સુરત થી 70 કિમી દૂર વ્યારા – ઉનાઈ રોડ પર માં કામલ ભવાનીનું ધામ છે જ્યાં સોમ થી શુક્ર દરમ્યાન સવારે 10 થી બપોરે 2 વાગ્યા દરમ્યાન દર્દીને રૂબરૂ લઇ ને મળવું – દર્દી આવી શકે તેમ ના હોય તો રિપોર્ટ લઇ ને મળવું.

નીચેના નંબર પર અપોઈન્ટમેન્ટ નોંધાવવી ફરજીયાત છે.

635 61 61 610

635 61 61 611

સરનામું

માં કામલ કેન્સર હોસ્પિટલ

માં કામલ ધામ, ઉનાઈ રોડ, વ્યારા (સુરત)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *